Megfejtések

Megfejtések

Hol fúj a Nemere?
A az Al-Dunánál
B Székelyföld keleti részén
C a Fogarasi-havasokban
D a Bihar-hegységben

Megfejtés: Székelyföld keleti részén (a Keleti-Kárpátokban, a Gyergyói-medencében és a Csíki-medencében uralkodó száraz hegy-völgyi szél)

„Nem erre, arra fújjál” – mondja a székely. Télen a dél-orosz puszták szibériai hidegét hozza magával. A száraz, keleti szél sokszor napokig, sőt hetekig fúj. 1902. április 19-én Csíksomlyón a levegő nedvessége az erős nemere idején 12 %-ra süllyedt. Az ennyire száraz levegő csak a sivatagokra jellemző.

„Ezen 1782-dik esztendő az hires Nemere-szelének szörnyű fuvallásá- val köszönt bé, melly-is ennek első napján olly kegyetlen hófuvataggal ordíta, hogy Kézdi-Vásárhely tájékánn öt személyeket, ezek között pedig két szolgáló leányokat öszve-ölelkezve, ölt-meg.” (Magyar Hírmondó, 1782. évf. 71. 1.)

 

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!