Az egyesület

Az egyesület

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE)
Székhely: 4225 Debrecen, Gulyakút utca 68.
Adószám: 18032334-1-09
Statisztikai Szám: 18032334-9499-529-09
Bírósági bejegyzés: Tpk. 60.082/2010/6. sz (je: 2010.06.25.)

Bírósági végzés adatmódosításról: 2015.11.18.

Bírósági végzés adatmódosításról: 2019.05.06.

Számlavezető Bank: MKB Bank 10103434-04682700-01003005

SWIFT KÓD: BUDAHUHB

IBAN: HU05 101034340468270001003005

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke

https://civil.info.hu/civil_szervezet_kereso/index.html

Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Miniszterelnökség támogatja:

Az egyesület története

Egy eleinte kis létszámú, majd egyre bővülő baráti társaság 2006. évtől kezdődően – évente akár több alkalommal is – Erdélyt választotta úti célul. A kirándulások mindig nagyon jó hangulatban teltek és érezhetően fokozták a résztvevők Erdély iránti érdeklődését. Sokan közülünk ezzel a társasággal lépték át először az Ártánd-Bors határállomást.

Az egyesület megalapítása

2010 tavaszán fogalmazódott meg néhányunkban az a gondolat, hogy társadalmi szervezetként jóval több lehetőségünk lenne céljaink elérésében. Igyekszünk aktivizálni az egyesületi tagságot, számítva munkabírásukra, kreativitásukra, szakmai hozzáértésükre ezzel is pótolva anyagi lehetőségeink korlátozottságát. A jövőben folytatni szeretnénk az eddigi túraszervezést, hogy kirándulásaink során Erdélyt a lehető legteljesebb mértékben felfedezhessük és fejlődését figyelemmel kísérhessük. Ezzel párhuzamosan, amennyiben pénzügyi forrásaink bővülnek, a következőket szeretnénk megvalósítani a közeljövőben:

 • az erdélyi kultúrát népszerűsítő rendezvény szervezése Debrecen városban,
 • adománygyűjtés erdélyi magyar iskolák számára,
 • adománygyűjtés csángó iskolák számára,
 • focitorna szervezése,
 • olvasókör beindítása
 • túra: barangolás Erdély történelmi borvidékein,
 • túra: szász erődtemplomok,
 • túra: Székelyföld,
 • túra: Gyergyó,
 • túra: Gyimes, Csángóföld,
 • túra: erdélyi várak, kastélyok,
 • túra: téli Gyergyó, téli Hargita, téli Kalotaszeg
 • túra: Vajdahunyad-Retyezát,
 • túra: Vaskapu, Herkulesfürdő,
 • turista ház építése, működtetése Erdélyben.

Hisszük, hogy a kultúra ápolása nem önmagáért való dolog. Hisszük, hogy múltunk ismerete nélkül nem lehet boldog és tartalmas a jelenünk. Hisszük, hogy a magyar kultúra minél elmélyültebb ismeretével saját magunk életét egyre teljesebbé tehetjük. Hisszük, hogy az emberek között működhet az őszinteség és önzetlenség. Hisszük, hogy egymásra figyeléssel pótolhatóak az anyagi hiányok. Hisszük, hogy az esztétikai élményszerzés nem sokadrangú dolog. Hisszük, hogy Erdélyről lehet beszélni objektívan, nem csak szentimentálisan és elutasítással.

Hisszük, hogy a fentiek nem anakronisztikusak. Egy minden elemében globalizálódott, elszemélytelenedő és egyéni érdekek által vezérelt világban egyre égetőbb szükségét érezzük, annak, hogy legyen lehetőségünk a természettel, a tisztasággal, az értékes ugyanakkor nem harsogó dolgokkal találkozni.

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE)
Sediul: 4032 Debrecen, Vezér u. 23. IV./10.
Cod fiscal: 18032334-1-09
Codul statistic: 18032334-9499-529-09
Nr. înreg. : Tpk. 60.082/2010/6. sz (je: 2010.06.25.)
Cont de bancă: Budapest Bank 10103434-04682700-01003005

Istoricul asociaţiei

Din anul 2006 un grup de prieteni, la început în număr mic, apoi tot mai mulţi, a ales Ardealul ca ţintă a excursiilor sale, anual chiar şi cu mai multe ocazii. Excursiile au fost deosebit de plăcute şi au crescut în mod vădit interesul participanţilor pentru Ardeal. Mulţi dintre noi au trecut pentru prima dată frontiera la Ártánd-Borş cu acest grup.

Constituirea asociaţiei

În primăvara anului 2010 o parte din noi ne-am gândit că am avea mult mai multe posibilităţi de a ne atinge scopurile dacă ne-am desfăşura activitatea ca organizaţie a societăţii civile. Ne străduim să activăm membrii asociaţiei, bazându-ne pe puterea lor de muncă, creativitatea lor, cunoştinţele profesionale, compensând şi în acest mod posibilităţile noatre financiare limitate. În viitor ne propunem să continuăm organizarea drumeţiilor, ca până acum, cu scopul de a descoperi Ardealul în profunzime, şi să urmărim cu atenţie dezvoltarea sa. Paralel cu acestea, dacă vom avea resurse financiare mai bogate, în viitor ne propunem următoarele obiective:

 • organizarea unor evenimente în Debrecen care să popularizeze cultura din Ardeal,
 • strângere de fonduri pentru şcoli maghiare din Ardeal,
 • strângere de fonduri pentru şcolile ceangăilor,
 • organizarea de competiţii de fotbal,/li>
 • înfiinţareaunei societăţi de lectură,
 • excursie pe traseul regiunilor viticole istorice din Ardeal,
 • excursie pe traseul bisericilor fortificate ridicate de saşi,
 • excursie în Ţinutul Secuiesc,
 • excursie în zona Gheorghieni,
 • excursie în zona Ghimeşului, înŢinutul Ceangăilor,
 • excursie pe traseul cetăţilor, castelelor din Ardeal,
 • excursie de iarnă în zona Gheorghieni, Harghita, Ţara Călatei,
 • excursie la Hunedoara şi în Retezat,
 • excursie la Porţile de Fier, Băile Herculane,
 • construirea şi exploatarea de cabane în Ardeal.

Avem convingerea că păstrarea culturii nu este o formalitate. Avem convingerea că fără a ne cunoaşte trecutul, prezentul nostru nu poate fi fericit şi bogat. Avem convingerea că prin cunoaşterea cât mai profundă a culturii maghiare putem face ca viaţa noastră să fie tot mai completă. Avem convingerea că oamenii pot fi sinceri şi lipsiţi de egoism unii faţă de alţii. Avem convingerea că printr-o atitudine în care acordăm atenţie semenilor noştri, putem compensa dezavantajele materiale. Avem convingerea că dobândirea revelaţiilor estetice nu este deloc un scop de neglijat. Avem convingerea că despre Ardeal se poate vorbi în mod obiectiv, nu doar sentimental sau luând o atitudine de refuz.

Avem convingerea că cele de mai sus nu sunt anacronisme. Într-o lume globalizată în toate elementele sale, care se depersonalizează, condusă de interese personale, simţim tot mai puternic dorinţa de a avea posibilitatea de a ne întâlni cu natura, cu puritatea, cu lucruri valoroase însă fără a fi stridente.

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE)
Sitz: 4032 Debrecen, Vezér u. 23. IV./10.
Steuernummer: 18032334-1-09
Statistische Nummer: 18032334-9499-529-09
Handelsgericht: Tpk. 60.082/2010/6. sz (je: 2010.06.25.)
Bankkonto: Budapest Bank 10103434-04682700-01003005

Frühe Geschichte der Vereinigung

Im Anfang war unsere Kopzahl ganz klein (nur Freunde), und wir entschieden uns mehrmals für Reiseziele nach Transsylvanien. Wir verbrachten diese Ausflüge in gute Laune mit steigerndem Interesse für Transsylvanien. Viele Leute schritten zum ersten Mal die Grenzstation Ártánd-Bors mit dieser Gesellschaft über.

Gründung der Vereinigung

Im Frühling 2010 fanden wir heraus, dass wir in einer soziale Gesellschaft mehr Möglichkeiten hätten, unsere Ziele zu erreichen. Wir streben nach Aktivierung die Mitgliedschaft, gerechnet mit ihrer Arbeitsfähigkeit, Kreativität und Kompetenz, damit wir unsere schwache finanzielle Möglichkeiten einholen können. In der Zukunft möchten wir die Organisierung unserer Ausflüge fortmachen, damit wir die Entwicklung  der Transsylvanischen Region folgen und entdecken können. Gleichlaufend möchten wir die folgenden Programme verwirklichen, wenn wir das finanziell leisten können.

 • Veranstaltung in Debrecen zum Popularisieren die Transsylvanische Kultur
 • Akquirieren Spenden für die ungarischen Schulen in Transsylvanien
 • Akquirieren Spenden für die „Csángó” Schulen
 • Organisierung Futballmatch
 • Einleitung des LeseKreises
 • Tour: Wanderung auf das historische Weingebiet
 • Tour: sächsische Festungen
 • Tour: auf das Land der Szekler
 • Tour: Gyergyó
 • Tour: Gymes, Land der „Csángó”
 • Tour: Burgen, Schlösse
 • Tour: Gyergyó, Kalotaszeg, Hargita im Winter
 • Tour: Vajdahunyad – Retyezát
 • Tour: Vaskapu, Herkulesfürdő
 • Touristhaus bauen und operieren

Wir glauben, dass die Plfege des kulturellen Erbes in nicht vergeblich. Wir glauben, dass wir ohne das Kenntnis unserer Geschichte keine frohe und reichhaltige Zukunf haben. Wir glauben, dass das tiefe Kenntnis der ungarischen Kultur unser Leben vollständig machen kann. Wir glauben, dass die Aufrichtigkeit und Uneigennützigkeit noch funktioniert. Wir glauben, dass die gute Kontakte die schwere finanzielle Situationen einholen können. Wir glauben an die Wichtigkeit der ästhetischen Erlebnisse. Wir glauben, dass wir über Transsylvanien objektiv reden können, nicht nur sentimentalisch und ablehnend

Wir glauben, dass die Obene nicht anakronistisch sind. Wir haben der Anspruch, uns mit der Natur, Aufrichtigkeit, wertvolle aber nicht übergriffene Dinge anzuknüpfen, da die Welt die Tendenz der Globalisierung und Eigensucht erlebt.

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE)
Home: 4032 Debrecen, Vezér u. 23. IV./10.
Tax number: 18032334-1-09
Statistical number: 18032334-9499-529-09
Legal registration: Tpk. 60.082/2010/6. sz (je: 2010.06.25.)
Bank account: Budapest Bank 10103434-04682700-01003005

The Association’s History

Since the beginning of 2006 a widening group of friends has chosen Transylvania as their destination even more than once a year. These trips were always a pleasant experience which boosted the interest towards Transylvania. Many people have passed the Ártánd-Bors boarder with these companionships for the first time.

Founding of the Association

In 2010 the idea that we would have more opportunities as a civil organization occurred in some of us. We can always count on the creativity, knowledge and manpower of our members which compensates for the limitied financial possibilities. In the future, we would like to continue the trips to Transylvania in order to extensively explore it and observe its development. Besides this, if our financial opportunities broaden, we would like to achieve the followings:

 • organizing a program in Debrecen which promotes Transylvanian culture
 • taking up collections for Hungarian schools in transylvania
 • taking up collections for Csángó schools.
 • organizing football tournaments
 • starting reading circles
 • trip: Roaming on the historical wine-regions of Transylvania
 • trip: Saxon fortified churches
 • trip: Székely Land
 • trip: Gyergyó
 • trip: Gyimes, Csángó Land
 • trip: Transylvanian forts, castles
 • trip: Gyergyó, Hargita, Kalotaszeg in winter
 • trip: Vajdahunyad-Retyezát
 • trip: Iron Gate, Baile Herculane
 • buliding and operating a hostel in Translyvania.

We believe that cultivating culture is not just for itself. We believe that the knowledge without the knowledge of the past one can’t have joyful and meaningful present. We believe that one with merging in the Hungarian culture can make one’s life more and more complete. We do believe that honesty and selflessness can function well between people. We believe that with caring financial deficiencies can be compensated. We believe that aesthetical pleasure is not an irrelevant task. We believe that it is possible to speak about Transylvania objectively, not only with sentimentalism and rejection.

We believe that these are not anachronistic. In a completely globalized, impersonal world, which is driven by selfish needs we feel the urge to see the nature, the purity, the valuable but not garish things.

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!