Jognyilatkozat

Jognyilatkozat

JOGI NYILATKOZATOK

 

A www.ejke.hu honlapon található tartalom az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület szellemi tulajdona. A honlapot, annak grafikus elemeit, szövegét és megoldásait a szerzői jog védi. A honlap üzemeltetője kizárólagosan jogosult a honlap egészének vagy egyes részeinek bármely módon történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogok gyakorlására. A honlap üzemeltetőjének előzetes hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy egyes részeinek felhasználása, terjesztése, letölthetővé tétele, nyilvánosságra illetve kereskedelmi forgalomba hozatala.

A honlapon található fájlok, képek, szövegek magáncélra letölthetőek, felhasználhatóak, de ebben az esetben sem lehetséges az így megszerzett adatok további felhasználása, terjesztése. Tilos a honlap üzemeltetőjének előzetes hozzájárulása nélkül a lap tartalmát bármely módon a nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlap tartalmának a fentiekkel ellentétes, jogosulatlan felhasználása szerzői jogi, polgári jogi illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

A honlap üzemeltetője kijelenti, hogy amennyiben a honlapon idegen forrásból származó szöveg vagy kép kerül felhasználásra, annak pontos forrása minden esetben feltüntetésre kerül.

A honlap üzemeltetője a honlapot meglátogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, adatvédelmi politikája megfelel a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy adatvédelmi politikáját a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a honlapon más, harmadik fél honlapjára mutató hiperhivatkozást helyezhetünk el, amelyen közölt adatok helyességéért, a honlap tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a felhasználó a www.ejke.hu honalapon keresztül más, harmadik személy honlapjára látogat, nemcsak azon honlapok tartalmáért, hanem a felhasználó ott megadott adatainak biztonságáért sem vállalunk felelősséget.

A honlap üzemeltetője, készítői, szerzői a pontos és hiteles tájékoztatásra törekszenek, az esetleges téves információkból, helytelen vagy rosszul értelmezett tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!