Browsed by
Hónap: 2018 szeptember

Erdélyi vallásbéke, 450 – beszámoló

Erdélyi vallásbéke, 450 – beszámoló

Megnyitó beszéd

Tisztelt Jelenlevők, Kedves Vendégeink!

A Debreceni Unitárius Egyházközség gondnokaként és az Erdélyt Járók Közhasznú  Egyesület elnökeként köszöntöm Önöket.

Páskándi Géza a Vendégség című, Dávid Ferenc utolsó napjairól szóló kitűnő drámájába a következő szavakat adja főhőse szájába:

„Vendég voltál – a tudatomban. Én is vendég voltam a tiédben. És mindketten vendégek – Isten tudatában. Egyetlen vendégségünk ez.” Az idézet kulcsfogalma a TUDAT, az agy legmagasabb rendű és kizárólag az emberre jellemző funkciója, mely által képesek vagyunk észlelni a létünkkel kapcsolatos jelenségeket. Észleljük hát a teret és időt, amiben élünk és munkálkodunk, minél pontosabb ez az észlelés, annál többet tudunk tenni nemzetünkért, közösségünkért, családunkért, magunkért. A 16. században is, a megszülető Erdélyi Fejedelemség idején is a pontos észlelés és helyzetértékelés vezetett sikerre, amikor is Erdélynek köszönhetően a magyar kulturális fejlődés nem szakadt meg és máig ható eredményeket mutattak fel nagy formátumú emberek, akik példaképként szolgálhatnak napjainkban is. Sok felöl közelíthetők meg az 1566-1571 között született erdélyi vallási törvények. Azt azonban botorság lenne nem megünnepelni, nem kihangsúlyozni, hogy Európa egy kis szegletében, két nagyhatalom szorításában 1568-ban négy vallást ismernek el a tolerancia jegyében, bízva abban, hogy a béke és a fejlődés kéz a kézben jár. Hogy milyen körülmények között került sor a vallásbéke kihirdetésére, kik a történések kulcsszereplői és milyen üzenete van a ma embere számára erről az utánam szólók beszélni fognak. Én kívánom Önöknek, hogy élvezzék a most következő előadásokat, legyen ez egy élményekkel teli Vendégség.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Kardos József, Fekete Levente és Pap Gy. László tiszteleteseknek a lélekemelő előadásokat, Fekete Kincsőnek és Fekete Hunornak a csodálatos citerazenét és dalokat, Pap Margit tiszteletes asszonynak a rengeteg gondoskodást, Vámosi Róbertnek a finom falatokat. Nagy köszönettel tartozunk Papné Tóth Zsuzsannának, Pap Blanka Zoénak, Vámosi Emíliának, Egryné Líviának, Tóth Bélának, Csíki Sárának. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket a nagyajtai, nagyváradi és kocsordi gyülekezet tagjai. Köszönjük azoknak, akik – bár más-más felekezethez tartoznak – fejet hajtottak egy világtörténelmi jelentőségű esemény emléke előtt. Sajnálom, hogy a média közömbös volt az ünnepséggel kapcsolatban. Végül üzenet egynémelyeknek. „Csak kétféle ember létezik a világon: amelyik beszél és amelyik cselekszik. A legtöbbje csak beszél, nem tesz mást, csak beszél. De ha összevetjük tudjuk, aki cselekszik, az változtatja meg a világot, és aki ezt teszi, rajtunk is változtat. Ők azok, akiket nem felejtünk el! Te melyik vagy? Aki folyton csak beszél, vagy aki a sarkára áll és cselekszik? ” (Egy jelentéktelen filmből)

Csíki András

EJKE-elnök

Erdélyi vallásbéke, 450 éve – ünnepi előadások

Erdélyi vallásbéke, 450 éve – ünnepi előadások

Egyesületünk támogatja a Debreceni Unitárius Egyházközség szeptember 15-i rendezvényét, melyen ünnepi előadások keretében emlékezünk meg az erdélyi vallásbéke 450. évfordulójáról. A belépés ingyenes, felekezeti hovatartozás nélkül mindenkit szeretettel várunk.

A rendezvény programja(9.00-12.00):

Megnyitó
Ima – Fekete levente lelkész
Előadások:
– Kardos József nagyváradi unitárius lelkész: Történelmi kontextus: Erdély és Európa a 16. században
– Pap Gy. László debreceni unitárius lelkész: Vallástörténeti jelentőség: Dávid Ferenc alakja
– Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész: Unitárius főbb hitelvek: A gondviselés
Citerazene a nagyajtaiak előadásában
Emléktábla avatása, festmény leleplezése
Himnusz, Székely Himnusz.

 

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!