Kiadványok

Kiadványok

Támogatott kiadványok

„A korábban számos hadászati sikert felmutató II. Rákóczi György fejedelem balul sikerült lengyelországi hadjáratával végképp magára haragította a török Portát: Erdélyben újra török és tatár seregek pusztítanak, Barcsay Ákos, a törökök által kézben tartott ellenfejedelem megosztotta az erdélyi rendeket is, hogy aztán Kemény János tegyen eredménytelen kísérletet az egység és a rend helyreállítására. Kalotaszeg a szászfenesi csatával (ahol Rákóczi halálosan megsebesül) lép a kor történelmének színpadára, hogy aztán a regény kalandos szálai mindig visszatérjenek a kalotaszegi Bánffyhunyadra és Magyarbikalra. Jelen vagyunk az Erdély hadászati kulcsának számító Várad védőinek hősies törökellenes várvédelménél, Barcsay meggyilkolásánál, a Segesvár melletti nagyszőllősi csatában, ahol Kemény János meghal a vesztes ütközetben, hogy aztán a szinte lírai Záróének előre vetítse az utolsó, még függetlennek tekinthető erdélyi fejedelem, I. Apafi Mihály uralkodásának ismét békés évtizedeit. „

Saját kiadványok

Mérföldkő az egyesület életében Kiss Székely Zoltán Az anyanyelv keresztje című verses kötete, mely 2015. novemberében jelent meg, az EJKE első saját kiadású könyveként. Sikerült magasra tenni a lécet.
Mi volt előzmény? 2012-ben első önálló pályázatunkat hirdettük meg, az Erdély című verspályázat keretében, a pályázatot a 1002-es azonosító számú vers nyerte, mely a Panaszos énekem Agropolis-ért címet viselte. A verset olvasva éreztük, hogy itt még más kincseknek is kell lennie és érdemes lesz kicsit kutakodni. Aztán előbújt a vers mögött megbúvó Ember és beigazolódott a sejtésünk. A KSZZ-versek, ahogy azt – a kötet szerkesztése alatt eltávozott – Turcsány Péter írja, letisztult óborként lepik meg olvasóit. Nagyszerű költővel állunk szemben, aki az élet sok területén bizonyított. Nézzenek utána, olvassák ezt a Marosvásárhelyért, Erdélyért rajongó szerzőt. 2016. szeptemberében, az V. Debreceni Székely Napon, a cívis városban is bemutattuk a könyvet.

Kiss Székely Zoltán
Bolyai

(euklidészhez)

kék nyakék az ég
szóörvény a nap
azért növök melléd
hogy megtagadjalak

(tentamen)

számok szaharája
térmértani világ
csillagok csöppennek a PI álmain át

marosmenti fagyban csak a kövek ébrek
harang mélye dobban ezernyi fényévnek

s ahol az időben még minden érthető
háromszög szögei
hegyesednek elő

(csapda)

hiperbola átka
félkörívnyi lényeg
paralelláim közt
befalazva élek

szikár szükség kötöz
origóm elhagyott
nem-értőkkel szemben
hogy küzdjek holnapot

(appendix)

fénytángensek ingnak
és a kör már nem kör
tudni kéne mindent tanulni de kitől

hamis amit tudtunk új terekbe látok
axiómád felett látom a világot

testtelen időben – mert megtagadtalak –
korláttalan térről
álmodik a tudat

(a lázadás ára)

végtelenbe kapok
– az éter megvakít
de teremtem nektek
világom tárgyait

1975-2012.

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!