Játékok

Játékok

ERDÉLY-ISMERETI KÉRDÉSEK

 

1. Melyik erdélyi városban volt tanár Babits Mihály?

A. Brassó

B. Fogaras

C. Szatmárnémeti

D. Kézdivásárhely

2. Hogy hívják azt a székelyföldi kistájat, melyhez a következő települések tartoznak: Küsmöd, Siklód, Korond, Parajd, Alsósófalva, Szováta?

A. Mezőség

B. Gyimes

C. Sóvidék

D. Partium

3. Ki írta az Anyám könnyű álmot ígér c. önéletrajzi regényt?

A. Benedek Elek

B. Majtényi Erik

C. Sütő András

D. Kacsó Sándor

4. Melyik írónk írt Erdély trilógiát? (Tündérkert; A nagy fejedelem; A nap árnyéka)

A. Ottlik Géza

B. Móricz Zsigmond

C. Örkény István

D. Mikszáth Kálmán

5. Melyik város volt Bethlen Gábor fejedelmi központja?

A. Gyulafehérvár

B. Nagyszeben

C. Beszterce

D. Nagykároly

6. Milyen stílusban épült a kolozsvári Szent Mihály templom és a brassói Fekete templom?

A. román

B. gótikus

C. klasszicista

D. szecessziós

7. Melyik népcsoport városi központjai voltak a következők: Segesvár, Nagyszeben, Brassó, Beszterce?

A. csángó

B. román

C. szász

D. örmény

8. Ki volt a Székelyföld híres utazója és “leírója”, Victor Hugo barátja?

A. gróf Bánffy Miklós

B. Kemény János

C. Orbán Balázs

D. Kőrösi Csoma Sándor

9. Melyik város kulturális, irodalmi lapja a Székelyföld?

A. Marosvásárhely

B. Székelyudvarhely

C. Székelykeresztúr

D. Csíkszereda

10. Melyik írónk/költőnk nem a mai Erdély területén született?

A. Tóth Árpád

B. Kosztolányi Dezső

C. Majtényi Erik

D. Kacsó Sándor

11. Melyik bányaváros nem a mai Románia területén fekszik?

A. Abrudbánya

B. Selmecbánya

C. Kapnikbánya

D. Resicabánya

12. Melyik nem erdélyi tájegység?

A. Máramaros

B. Gyimes

C. Csík

D. Sárrét

13. Melyik királyunkhoz kötődnek a Tordai-hasadék legendái?

A. III. Béla

B. Szent László

C. Aba Sámuel

D. Luxemburg Zsigmond

14. Kinek az uralkodása idején történt a mádéfalvi mészárlás, 1764-ben (SICULICIDIUM)?

A. II. József

B. Mária Terézia

C. Szapolyai János

D. János Zsigmond

15. Melyik nem erdélyi történelmi borvidék a felsoroltak közül:

A. érmelléki

B. ménesi (Arad)

C. somlói

D. küküllőmenti

16. Melyik erdélyi város csapata nyert magyar labdarúgó bajnokságot az 1943/44-es kiírásban?

A. Brassó

B. Nagyvárad

C. Kolozsvár

D. Beszterce

17. Melyik erdélyi városban mondták ki 1568-ban a szabad vallásgyakorlatot?

A. Radnót

B. Szászsebes

C. Nagyszeben

D. Torda

18. Melyik család kastélya volt a bonchidai? (az erdélyi Versailles)

A. Teleki

B. Bethlen

C. Bánffy

D. Toldalaghi

19. Melyik város nem a Maros mellett fekszik?

A. Arad

B. Beszterce

C. Déva

D. Gyulafehérvár

20. Körülbelül hány magyar nemzetiségű lakosa maradt Dél-Erdélynek a II. Bécsi döntés után?

A. 1 millió

B. 50 ezer

C. nem maradt

D. 400 ezer

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!